[RH] Agen-agen Sederhana akan Digunakan

redflower Copy

“Lalu la berkata kepada mereka: ‘Ketika Aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?”(Lukas 22:35).

[AkhirZaman.org] Penyataan-penyataan telah diadakan, yang menunjukkan bahwa Tuhan akan melaksanakan rencana-rencana-Nya melalui pelbagai cara dan peralatan. Bukan cuma yang paling bertalenta, bukan cuma mereka yang memegang jabatan kepercayaan yang tinggi, atau yang berpendidikan paling tinggi dari segi pandangan duniawi, yang Tuhan gunakan untuk melakukan pekerjaan-Nya yang besar dan suci untuk menyelamatkan jiwa.

la akan menggunakan sarana yang sederhana; la akan menggunakan banyak orang yang tidak seberapa hartanya untuk menolong dalam melaksanakan pekerjaan-Nya. Dengan menggunakan sarana-sarana sederhana, la akan membawa mereka yang memiliki harta dan tanah kepada suatu kepercayaan terhadap kebenaran, dan orang-orang ini akan menjadi pengaruh untuk menjadi tangan Tuhan yang menolong dalam memajukan pekerjaan-Nya.—Letter 62, 1901.

Setelah pencurahan Roh Allah di Battle Creek ternyata di perguruan tinggi bahwa saat terang rohani besar juga adalah saat kegelapan rohani yang serupa. Setan dan pasukannya yang terdiri atas agen-agen setan itu berada di medan, sambil mendesakkan kekuatan mereka ke alas setiap jiwa untuk menggagalkan hujan kasih karunia yang turun dari surga untuk membangunkan dan menguatkan tenaga-tenaga yang tidur menjadi tindakan yang menentukan untuk memberikan apa yang Allah telah berikan. Sekiranya semua jiwa, yang telah diterangi itu, pergi bekerja sekaligus untuk menyampaikan kepada orang lain apa yang Allah telah berikan kepada mereka untuk maksud yang penting itu, maka lebih banyak terang yang akan diberikan, lebih banyak kuasa yang dikaruniakan. Allah tidak semata-mata memberi terang kepada seseorang tetapi supaya ia dapat memancarkan terang, dan Allah dimuliakan.

Pengaruhnya terasa dalam setiap zaman saat-saat kebangunan rohani dan pencurahan Roh Kudus telah diikuti oleh kegelapan rohani dan kejahatan yang merajalela. Untuk menceritakan apa yang Allah telah lakukan dalam kesempatan dan peluang serta berkat-berkat di Battle Creek, gereja tidak membuat kemajuan terhormat dalam melakukan pekerjaannya, dan berkat Allah tidak akan turun ke atas gereja dalam memajukan lebih banyak terang lagi sebelum mereka menggunakan terang sebagaimana yang Allah arahkan dalam firman-Nya. Terang yang akan bersinar dengan cahaya yang jelas dan gemilang akan menjadi padam di tengah-tengah kegelapan moral. Kuasa agresif kebenaran Allah bergantung atas kerja sama agen manusia dengan A|lah dalam kesalehan, dalam keberanian, dalam usaha yang tidak mementingkan diri untuk menyampaikan terang kebenaran ke hadapan orang lain.

Manuscript 45, 1893.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *