Mengajarkan Pekerjaan yang Berguna (1)

bljr mnjht Copy

 

Setiap Anak Harus Mempelajari Beberapa Macam Pekerjaan. 
[AkhirZaman.org] Kelalaian orang tua dengan gagalnya untuk menyediakan pekerjaan bagi anak anak yang telah mereka turunkan ke dalam dunia ini telah mengakibatkan kejahatan yang tidak terkatakan, membahayakan hidup banyak orang muda dan melumpuhkan kegunaan mereka. Adalah satu kesalahan yang besar untuk membiarkan anak anak muda bertumbuh tanpa mempelajari berapa macam pekerjaan.

Dari tiang awan Yesus telah memberikan petunjuk melalui Musa kepada bangsa Ibrani bahwa mereka harus mendidik anak anak mereka untuk bekerja, bahwa mereka harus mengajarkan kepada mereka tentang beberapa pekerjaan, dan jangan seorangpun bermalas malasan.

Engkau harus menolong anak anakmu untuk memperoleh suatu pengetahuan, agar supaya, jikalau perlu, mereka dapat hidup oleh pekerjaan mereka sendiri. Engkau harus mengajar mereka supaya bersungguh sungguh memenuhi panggilan tugas.

Ajar untuk Menggunakan Perkakas Kerja.
Bilamana anak anak sudah mencapai satu usia yang pantas, mereka harus dilengkapi dengan alat alat kerja. Jikalau pekerjaan mereka dijadikan menarik, maka mereka akan didapati sebagai murid murid yang cakap dalam menggunakan alat alat itu. Jikalau bapa adalah seorang tukang kayu, ia harus memberikan kepada anak anak lelakinya pelajaran pelajaran dalam membangun rumah, sambil membawa kepada segala petunjuknya itu pelajaran pelajaran dari Alkitab, ayat ayat Kitab Suci dimana Tuhan membandingkan manusia kepada bangunan Nya.

Latih Anak anak dalam Bertani.
Para bapa harus mendidik anak anak lelaki mereka untuk mengambil bagian bersama mereka dalam pekerjaan Para petani jangan berpendapat bahwa pekerjaan bertani adalah satu usaha yang tidak cukup mulia untuk anak anak mereka. Pekerjaan bertani harus dikembangkan oleh pengetahuan ilmiah.

Pekerjaan bertani telah dianggap tidak menguntungkan.
Orang banyak mengatakan bahwa tanah tidak memberikan hasil yang sepadan dengan kerja yang diberikan kepadanya, dan merekapun meratapi nasib yang sulit dari orang orang yang mengerjakan tanah…. Tetapi andaikata orang yang mempunyai kesanggupan yang sepantasnya mengurus bidang pekerjaan ini, dan mempelajari tentang tanah itu, dan belajar bagaimana caranya menanam, memupuk, dan mengumpulkan panen, maka hasil yang lebih menggembirakan akan terlihat. Banyak orang berkata, “Kami telah mencoba pekerjaan bertani dan kami mengetahui apa hasilnya,” namun demikian orang orang yang sama ini perlu mengetahui bagaimana menyuburkan tanah dan mengerjakan tanah itu secara ilmiah. Pisau tenggala mereka harus menggali lebih dalam, dan membuat jalur jalur yang lebih lebar, dan mereka harus belajar bahwa dalam mengerjakan tanah itu mereka tidak perlu untuk menjadi hina dan kasar dalam keadaan diri mereka. .. Biarlah mereka belajar untuk menanamkan benih pada musimnya, untuk memberikan perhatian kepada tanaman, dan mengikuti rencana yang telah digariskan Allah.

Latihan yang Nilainya Amat Menyolok.
gardnnr CopyTidak ada satu bidang dalam latihan pekerjaan tangan yang lebih bernilai daripada pekerjaan bertani. Satu usaha yang lebih besar harus diadakan untuk menciptakan dan meningkatkan satu perhatian dalam usaha bertani. Biarlah guru mengalihkan perhatian kepada apa yang dikatakan Alkitab tentang bertani; bahwa, adalah rencana Allah bagi manusia untuk mengerjakan bumi ini; bahwa manusia yang pertama, pemimpin seluruh dunia ini, telah dikaruniai sebuah kebun untuk dipelihara; dan banyak dari antara orang orang yang paling besar di dunia ini, keagungan yang sebenarnya, adalah orang orang yang mengerjakan tanah. Tunjukkan kesempatan kesempatan di dalam satu kehidupan seperti itu….

Ia yang mencari nafkahnya dengan bertani terlepas dari banyak penggodaan dan menikmati kesempatan kesempatan dan berkat berkat yang tidak terhitung banyaknya yang tidak diperoleh mereka yang pekerjaannya terdapat di dalam kota kota besar. Dan di dalam zaman dimana terdapat perusahaan perusahaan raksasa dan persaingan dalam usaha seperti sekarang ini, sedikit saja orang yang menikmati suatu kebebasan yang sebenarnya dan satu kepastian yang lebih bahwa mereka akan mendapat upah yang sepadan dengan usaha mereka daripada orang orang yang bertani.

Hasil hasil yang Segar Mempunyai Nilai Khusus.
Keluarga keluarga dan lembaga lembaga harus belajar lebih banyak dalam hal memupuk dan memperkembangkan tanah. Jikalau saja orang banyak mengetahui nilai dari hasil hasil bumi, yang dikeluarkan oleh bumi pada musimnya, maka usaha yang lebih tekun akan diadakan bagi pemeliharaan tanah. Semua orang harus mengetahui nilai khusus dari buah buahan dan sayur sayuran dari kebun kebun.

Pekerjaan yang paling berguna juga dalam pekerjaan rumah tangga, masak masakan yang menyehatkan, menjahit, membuat pakaian pakaian secara menyehatkan, perawatan orang sakit, dan bidang bidang yang sejenisnya. Kebun kebun, ruang kerja, dan ruang perawatan harus disediakan, dan pekerjaan di setiap bidang harus berada di bawah pengawasan para pengajar yang ahli.

Pekerjaan itu harus mempunyai tujuan yang tertentu dan harus sempurna. Sementara setiap orang harus memiliki pengetahuan tentang beberapa pekerjaan tangan yang berbeda beda, sangatlah perlu bahwa ia menjadi ahli paling sedikit dalam satu bidang. Setiap anak muda, pada waktu meninggalkan sekolah, harus sudah memperoleh suatu pengetahuan tentang beberapa macam pekerjaan oleh mana, jika perlu, ia dapat mencari nafkah.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *