Tanggung Jawab Orangtua dalam Pembentukan Tabiat

ibu-bapa-dan-anak Copy

 

Sebuah Tugas llahi bagi Orang Tua.
[AkhirZaman.org] 
Allah telah memberikan kepada orangtua pekerjaan mereka, untuk membentuk tabiat anak anak mereka sesuai dengan Pola ilahi. Oleh anugerah Nya mereka akan dapat melaksanakan tugas mereka; tetapi hal ini akan memerlukan usaha yang sabar dan teliti, sebagaimana tekad dan keteguhan, untuk menuntun kemauan dan mengekang nafsu. Sebidang tanah yang dibiarkan begitu saja akan menghasilkan hanya duri dan onak. Ia yang menginginkan panen dari hal hal yang berguna atau yang indah harus lebih dahulu mempersiapkan tanah itu dan menaburkan benih, kemudian menggali tanah di sekeliling tunas yang muda itu, sambil mencabut rumput rumput dan melembutkan tanah itu, dan tanaman yang berharga itupun akan tumbuh dan memberikan upah kerja dan usaha yang berlimpah.

Pembangunan tabiat adalah pekerjaan yang paling penting yang pernah dipercayakan kepada manusia, dan belum pernah usaha untuk mempelajari hal ini sedemikian pentingnya seperti sekarang ini. Belum pernah generasi generasi sebelumnya harus menghadapi masalah masalah yang demikian pentingnya. belum pernah orang orang muda dihadapkan kepada bahaya bahaya yang sedemikian besarnya seperti yang dihadapi mereka sekarang.

Inilah pekerjaanmu, orangtua, untuk memperkembangkan tabiat anak¬anakmu selaras dengan pengajaran pengajaran dari Firman Allah. Pekerjaan ini harus diutamakan, oleh karena hal ini mencakup perkara perkara yang baka. Pembangunan anak anakmu lebih penting daripada pemeliharaan sawah ladangmu, lebih perlu daripada pembangunan rumah untuk didiami, ataupun daripada menjalankan usaha dagangmu.

Rumah Tangga, Tempat yang Terbaik untuk Pembangunan Tabiat.
Baik sekolah gereja ataupun perguruan tinggi tidaklah memberikan kesempatan untuk meneguhkan bangunan tabiat seorang anak di atas landasan yang benar seperti yang diberikan dalam rumah tangga.

Tabiat yang Bengkok Harus Diluruskan.
Mereka yang tidak meluruskan tabiat yang bengkok di dalam hidup sekarang ini tidak akan beroleh bagian dalam hidup yang kekal pada masa mendatang. O, betapa pentingnya agar orang muda tetap lurus. Orang tua memegang peranan yang penting dalam hal ini. Di atas bahu mereka terdapat tanggung jawab yang suci untuk mendidik anak anak mereka bagi Allah. Kepada mereka telah diberikan pekerjaan untuk menolong anak anak mereka yang masih kecil untuk membentuk tabiat yang akan memberikan kepada mereka hak untuk memasuki istana yang di atas.

TIPS-CARA-MENDIDIK-ANAK-BAGI-ORANG-TUA CopyOrang Tua, Jangan Berbuat Kesalahan di dalam Hal lni.
Orangtua demi untuk Kristus, jangan berbuat kesalahan dalam pekerjaan yang paling penting ini, yaitu untuk membentuk tabiat anak anakmu untuk sekarang ini dan untuk selama lamanya. Suatu kesalahan pada pihakmu dalam melalaikan memberikan petunjuk dengan setia, atau dalam memanjakan rasa kasihan yang tidak bijaksana yang membutakan matamu terhadap kekurangan kekurangan mereka dan menghalangi engkau untuk memberikan pengawasan yang sepatutnya kepada mereka, akan mendatangkan kehancuran bagi mereka. Tindakanmu akan memberikan arah yang salah kepada segala jalan hidup masa depan mereka. Engkau menentukan bagi mereka akan menjadi apa mereka itu, dan apa yang akan mereka lakukan bagi Kristus, bagi sesama manusia, dan bagi jiwa mereka sendiri.

Perlakukanlah anak anakmu itu dengan jujur dan dengan setia. Bekerjalah dengan berani dan dengan sabar. Jangan takut menghadapi segala halangan kerahkan segenap waktu dan usaha, tanggung segala beban dan penderitaan. Masa depan anak anakmu akan menyaksikan jenis pekerjaanmu. Kesetiaanmu kepada Kristus dalam melaksanakan bagianmu dapat ditunjukkan dengan cara yang lebih baik melalui tabiat anak anakmu yang simetris daripada melalui cara cara lainnya. Mereka adalah milik Kristus, yang sudah diberi oleh darah Nya sendiri. Jikalau pengaruh mereka seluruhnya berada pada pihak Kristus, maka mereka adalah orang orang yang bekerja sama dengan Dia, yang akan menolong orang lain untuk menemukan jalan kehidupan. Jikalau engkau melalaikan pekerjaan yang telah diberikan Allah kepadamu maka tindakan disiplinmu yang tidak bijaksana itu akan menempatkan mereka dalam golongan orang yang tercerai berai dari Kristus dan menguatkan kerajaan kegelapan itu.

Sebuah Rumah yang Bersih, Tetapi Anak anak Tidak Terdidik.
Saya pernah melihat seorang ibu yang matanya yang tajam itu dapat melihat segala sesuatu yang tidak sempurna dalam cara pengaturan perkakas rumah tangganya, dan yang sangat teliti sehingga kebersihan rumahnya ibu harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkannya, dan sering melaksanakan hal ini dengan mengorbankan kesehatan jasmani dan rohaninya, sementara anak anaknya dibiarkan berlari lari di jalan dan memperoleh pendidikan dari pinggir jalan. Anak anak ini akan menjadi besar dengan sifat sifat yang kasar, mementingkan diri dan tidak mau menurut. Ibu, sekalipun ia menggaji pembantu, terlalu asyik dengan pekerjaan rumah tangga sehingga ia tidak mempunyai waktu untuk mendidik anak anak dengan sepatutnya. Ia membiarkan mereka menjadi besar dengan tabiat yang bercacat, tidak berdisiplin dan tidak terdidik. Tak dapat tidak kita sangat merasa bahwa cita rasa yang baik dari ibu itu tidak digunakan dalam arah yang benar, kalau tidak demikian tentu ia akan dapat melihat perlunya membentuk tabiat dan pembawaan anak anaknya dan mendidik mereka untuk memiliki tabiat yang simetris dan sifat sifat yang baik.

Jikalau ibu ini membiarkan hal hal yang telah menuntut perhatiannya yang utama itu menjadi nomor dua, maka ia akan menyadari bahwa pendidikan jasmani, pikiran dan akhlak anak anaknya itu sebagai suatu pekerjaan yang paling penting. Mereka yang menerima tanggung jawab sebagai ibu harus merasa bahwa dirinya berada dalam satu kewajiban yang paling khidmat terhadap Allah dan terhadap anak anak mereka sehingga akan mendidik mereka demikian rupa sehingga mereka akan mempunyai kecenderungan kecenderungan yang baik dan penuh kasih, dan sehingga mereka akan menjadi suci dalam moral, halus dalam citarasa dan indah dalam tabiat.

2539477b CopyHanya oleh Roh Allah.
Akankah kita beranggapan bahwa kita sanggup membentuk hidup dan tabiat kita untuk masuk ke dalam gerbang kemuliaan? Kita tidak dapat melakukannya. Setiap saat kita bergantung kepada Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita dan di dalam diri anak anak kita.

Jikalau orang tua ingin melihat suatu keadaan yang berbeda di dalam keluarga mereka, biarlah mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah, dan Tuhan akan menyediakan jalan dan cara oleh mana satu perubahan akan terjadi di dalam rumah tangga mereka.

Bagian Allah dan Bagianmu.
Orang tua Kristen, saya minta agar engkau bangun…. Jikalau engkau melalaikan tugas dan tanggung jawabmu, sambil berharap bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaanmu, maka engkau akan kecewa. Bilamana engkau telah dengan setia melakukan segala sesuatu yang engkau dapat lakukan, bawalah anak anakmu kepada Yesus; dan dengan iman yang sungguh sungguh dan, tekun, adakan pekerjaan perantaraan bagi mereka. Tuhan akan menjadi penolongmu; Ia akan bekerja sama dengan usahamu; di dalam kekuatan Nya engkau akan beroleh kemenangan. . . .

Bilamana orang tua akan menunjukkan perhatian seperti itu terhadap anak anak mereka seperti yang dikehendaki Allah, maka Ia akan mendengar doa mereka dan bekerja sama dengan usaha mereka; tetapi Allah tidak merencanakan untuk melakukan pekerjaan yang telah diserahkan Nya bagi orang tua, untuk melakukannya.

Khalik akan Menolongmu.
Para ibu, ingatlah bahwa di dalam pekerjaanmu Khalik alam semesta ini akan memberikan pertolongan kepadamu. Di dalam kekuatan Nya, dan melalui nama Nya, engkau dapat menuntun anak anakmu untuk menjadi pemenang pemenang. Ajarlah mereka supaya berpaling kepada Allah untuk memperoleh kekuatan. Katakan kepada mereka bahwa Ia mendengar doa mereka. Ajar mereka untuk mengalahkan yang jalan dengan kebaikan. Ajar mereka untuk memberikan suatu pengaruh yang dapat meninggikan dan mengagungkan. Tuntun mereka untuk bersatu dengan Allah, dan kemudian mereka akan mempunyai kekuatan melawan penggodaan yang paling hebat. Kemudian mereka akan menerima upah orang yang menang.

Juruselamatmu yang penuh kasihan sedang mengamat amati engkau dengan penuh kasih dan simpati, siap menjawab doamu dan memberikan pertolongan yang engkau perlukan dalam pekerjaan hidupmu. Kasih, kesukaan, damai, panjang sabar, kelemahlembutan, iman dan kedermawanan adalah unsur unsur tabiat Kristen. Sifat sifat yang indah ini adalah buah buah Roh. Semuanya itu adalah mahkota dan perisai orang Kristen.

Sepatah Kata yang Memberi Dorongan kepada Mereka yang Telah Berbuat Salah.
Mereka yang telah mendidik anak anak mereka dengan cara yang tidak sepatutnya tidak perlu jadi kecewa; biarlah mereka bertobat kepada Allah dan mencari roh penurutan yang sejati itu, dan mereka akan disanggupkan untuk mengadakan suatu pembaharuan yang pasti. Di dalam menyelaraskan kebiasaanmu dengan prinsip prinsip yang menyelamatkan dari hukum Allah yang suci itu, maka engkau akan mempunyai suatu pengaruh terhadap anak anakmu.

kidsandmom CopyBeberapa Orang Anak akan Menolak Memberikan Perhatian kepada Nasihat Orang Tua.
Orang tua dapat berbuat segala sesuatu sesuai dengan kemampuan mereka untuk memberikan kepada anak anak mereka setiap petunjuk dan kesempatan, supaya mereka bisa menyerahkan diri mereka kepada Allah; namun demikian anak anak itu bisa saja menolak berjalan dalam terang, dan, oleh perbuatan mereka yang jahat, memberikan nama yang tidak baik kepada orang tua yang mengasihi mereka, dan yang —merindukan keselamatan mereka. Setan yang menggoda anak anak untuk menempuh jalan dosa dan pelanggaran…. Jikalau mereka menolak berjalan dalam terang, jikalau mereka menolak untuk menyerahkan kehendak dan jalan mereka kepada Allah, dan berkeras dalam mengikuti satu jalan dosa di dalam keadaan rmereka yang tidak bertobat, maka terang dan segala kesempatan yang telah mereka terima itu akan bangkit dalam pehukuman untuk melawan mereka. Oleh karena mereka tidak berjalan di dalam terang, dan tidak mengetahui ke mana mereka pergi. Setan sedang menuntun mereka, dan mereka menjadi buah bibir di dalam dunia ini. Orang banyak akan berkata, “Coba lihat anak anak itu! Orang tua mereka sangat tekun beragama, tetapi lihat, Mereka itu lebih jahat daripada anak anakku, dan saya ini tidak mengaku sebagai orang Kristen.” Dengan cara ini anak anak yang menerima petunjuk petunjuk yang baik tetapi tidak memperhatikannya mendatangkan malu kepada orang tua mereka, tidak menghormati mereka, dan mempermalukan mereka di hadapan dunia yang tidak beribadat ini. Mereka juga mendatangkan cela kepada agama Yesus Kristus melalui tindakan tindakan mereka juga jahat.

Orang Tua, Ini adalah Pekerjaanmu.
Orang tua, pekerjaanmulah memperkembangkan di dalam diri anak anakmu sifat kesabaran, ketetapan, dan kasih yang sejati. Dalam memperlakukan dengan sebenarnya akan anak anak yang telah diberikan Allah kepadamu, maka engkau sedang menolong mereka untuk meletakkan landasan bagi tabiat yang suci dan seimbang. Engkau sedang menanamkan di dalam pikiran mereka prinsip prinsip yang satu kali kelak akan mereka ikuti di dalam keluarga mereka sendiri. Pengaruh usahamu yang terarah dengan baik itu akan terlihat apabila mereka mengatur rumah tangga mereka di dalam jalan Tuhan.

–Mendidik & Membimbing Anak, pasal 33–

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *