Pentingnya Tabiat

-Family 12345- Copy

 

Satu satunya Harta yang akan Dibawa dari Dunia Ini.
[AkhirZaman.org] Satu tabiat yang dibentuk sesuai dengan peta ilahi adalah satu satunya harta yang dapat Kita bawa dari dunia ini ke dunia yang berikutnya. Mereka yang berada di bawah pendidikan Kristus di dalam dunia ini akan membawa bersama mereka setiap sifat ilahi ke dalam rumah yang di sorga. Dan di dalam sorga kita akan senantiasa menjadi lebih baik. Kalau demikian, betapa pentingnya perkembangan tabiat itu selama kita hidup sekarang ini.

Tabiat yang Sejati adalah Mutu Jiwa.
Kesanggupan dan kepandaian mental bukanlah tabiat, oleh karena semuanya ini sering dimiliki oleh mereka yang mempunyai sifat sifat yang berlawanan dengan tabiat yang baik. Nama baik bukanlah tabiat. Tabiat yang sejati adalah suatu mutu jiwa, yang menyatakan dirinya di dalam perbuatan.

Suatu tabiat yang baik adalah sebuah modal yang lebih berharga daripada emas atau perak. Itu tidak dapat dipengaruhi oleh rasa panik atau kegagalan kegagalan, dan pada hari dimana segala harta duniawi akan lenyapkan, itu akan memberikan pahala yang berlimpah. Ketulusan hati, keteguhan dan ketabahan adalah sifat sifat yang harus diusahakan untuk diperkembangkan oleh semua orang; oleh karena semuanya itu akan melengkapi pemiliknya dengan satu kuasa yang tidak bisa dilawan—satu kuasa yang akan menjadikan dia kuat untuk berbuat kebajikan, kuat untuk menentang kejahatan, kuat untuk menghadapi kesukaran.

Dua Unsur yang Perlu.
children 460 CopyKekuatan tabiat terdiri dari dua hal kuasa kemauan dan kuasa pengendalian diri. Banyak orang muda menyangka bahwa nafsu yang kuat dan tidak terkendalikan itu adalah kekuatan tabiat; tetapi yang sebenarnya ialah bahwa seseorang yang dikuasai oleh nafsunya adalah seorang manusia yang lemah. Kebesaran dan keagungan yang sejati seorang manusia diukur oleh kuasanya untuk mengalahkan perasaannya, bukan oleh kuasa perasaanya yang mengalahkan dirinya. Orang yang paling kuat adalah orang yang, peka terhadap perbuatan yang jahat, tetapi akan mengekang nafsunya dan mengampuni musuh musuhnya.

Lebih Diperlukan daripada Bentuk Luar.
Jikalau orang muda menganggap bahwa untuk memiliki suatu tabiat yang indah dan pembawaan yang baik itu sama pentingnya dengan usaha mereka untuk meniru mode mode duniawi dalam pakaian dan pembawaan, maka kita akan melihat ratusan dimana sekarang ini hanya seorang saja yang muncul di atas panggung kehidupan yang aktif yang sedia untuk memberikan suatu pengaruh yang dapat memperbaiki masyarakat.

Perkembangan Tabiat adalah Satu Pekerjaan untuk Seumur Hidup.
Pembentukan tabiat adalah satu pekerjaan untuk seumur hidup, dan itu adalah untuk masa kekekalan. Jikalau semua orang dapat menyadari akan hal ini, jikalau mereka mau menyadari bahwa kita ini secara pribadi sedang mengambil keputusan untuk menentukan nasib kita sendiri untuk hidup kekal atau kebinasaan kekal, betapa suatu perubahan akan terjadi! Betapa bedanya masa percobaan ini digunakan, dan betapa bedanya tabiat tabiat yang akan memenuhi dunia ini!

nature-remarkable-new-plant-growth-wallpaper-wallpaper CopyPerkembangan dan Pertumbuhan.
Berseminya benih itu menggambarkan di awal daripada kehidupan rohani, dan pertumbuhan tanaman itu adalah suatu gambaran tentang pertumbuhan tabiat. Tidak akan ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Tanaman itu harus bertumbuh atau kalau tidak itu berarti mati. Sebagaimana pertumbuhan tanaman itu tenang dan tidak terlihat, tetapi terus menerus, demikian pula pertumbuhan tabiat. Pada setiap taraf pertumbuhan hidup kita ini bisa menjadi sempurna; namun demikian, jikalau maksud Allah itu mau digenapkan di dalam kehidupan kita, maka harus ada kemajuan yang terus menerus.

Itu adalah Panen Kehidupan.
Panen kehidupan adalah tabiat, dan hal ini yang menentukan nasib, baik untuk kehidupan yang sekarang ini dan juga kehidupan yang akan datang. Panen adalah satu penghasil kembali benih yang sudah ditaburkan. Setiap benih akan menghasilkan buah menurut jenisnya. Demikian pula halnya dengan tabiat yang kita manjakan. Sifat mementingkan diri, cinta diri, meninggikan diri, pemanjaan diri, akan membiakkan diri mereka sendiri; dan kesudahannya adalah kehancuran dan kebinasaan. “Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu.” Galatia 6:8. Kasih, bersimpati dan manis budi akan menghasilkan buah buah berkat, satu panen yang tidak akan binasa.

children-and-young-peoples-pic CopyBukti yang Terbesar daripada Kekristenan.
Jikalau ibu ibu Kristen mengeluarkan anak anak yang tabiatnya jujur, dengan prinsip prinsip yang dan moral yang baik kepada masyarakat, maka mereka telah melaksanakan suatu pekerjaan pengabaran Injil yang paling penting dari segala sesuatu yang lainnya. Anak anak mereka, yang telah dididik dengan saksama untuk menduduki tempat mereka di dalam masyarakat, adalah bukti yang paling besar daripada kekristenan yang dapat diberikan kepada dunia.

Pengaruh Seorang Anak yang Dididik dengan Sepatutnya.
Tidak ada pekerjaan yang lebih agung yang pernah dipercayakan kepada manusia selain daripada untuk membentuk tabiat.
Anak anak bukan saja harus dididik, tetapi juga dilatih; dan siapakah yang dapat menceritakan tentang masa depan seorang anak atau anak muda yang sedang bertumbuh? Biarlah perhatian yang paling saksama diberikan kepada pendidikan anak anakrnu. Seorang anak, yang didisiplin dengan sepatutnya di dalam prinsip prinsip kebenaran, yang mengasihi dan takut akan Allah itu merupakan tabiatnya, akan memiliki suatu kuasa bagi kebajikan di dalam dunia ini tidak terduga.

Mendidik & Membimbing Anak, Pasal 31

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *