KESAKSIAN KRISTEN YANG PALING BERKUASA

akhir zaman

Para Pekerja Terbaik Muncul dari Rumah Tangga Kristen

[AkhirZaman.org] Para pekerja Tuhan yang terbaik datangnya dari rumah tangga Kristen, karena persediaan mereka dengan cara yang terbaik untuk pelayanan di luar negeri ada dalam rumah tangga Kristen di mana Allah dimuliakan, dikasihi, disembah; di mana kesetiaan telah menjadi sifat yang kedua, di dalamnya tidak dibiarkan sifat tidak peduli dan sifat yang tidak berprinsip, di dalamnya dipelihara hubungan yang tenang dengan Allah, ini dipandang sebagai suatu hal yang penting kepada pelaksanaan yang setia dari segala kewajiban setiap hari. 1

Segala kewajiban rumah tangga hendaklah dilakukan dengan kesadaran, jikalau dilakukan dengan roh yang benar, kewajiban itu memberikan suatu pengalaman yang akan menyanggupkan kita untuk bekerja bagi Kristus dalam cara yang paling tepat dan saksama.  Apakah kiranya yang tidak dilakukan seorang Kristen yang hidup dalam barisan penginjilan oleh melaksanakan tugas kewajiban setiap hari dengan setia, dengan gembira meninggikan salib, tidak melalaikan sesuatu pekerjaan yang dirasa tidak cocok sekalipun 2

Pekerjaan kita bagi Kristus haruslah dimulai dengan keluarga, di dalam rumah tangga.  Tidak ada ladang pekerjaan Injil yang lebih penting dari rumah tangga iniā€¦Ladang rumah tangga ini telah dilalaikan banyak orang dengan sangat memalukan, dan inilah waktunya menyajikan sumber-sumber serta obat-obat Ilahi supaya keadaan yang jahat ini dapat diperbaiki. 3


Kewajiban tertinggi yang diserahkan kepada orang-orang muda adalah dalam rumah tangga mereka, memberkati ibu dan bapa, saudara-saudara pria dan wanita, oleh belas kasihan dan dengan perhatian yang sungguh-sungguh.  Di sini mereka dapat menunjukkan penyangkalan diri dan sikap melupakan diri dalam merawat dan berbuat sesuatu undtuk menolong orang lain…. Pengruh apakah yang boleh dimiliki seorang wanita terhadap saudaranya laki-laki!  Jikalau ia adalah benar, ia boleh menentukan tabiat dari saudara-saudarnya pria.  Doanya kelemahlembutannya dan cinta kasihnya dapat berbuat banyak dalam rumah tangga itu. 4

Di dalam rumah tangga orang-orang yang telah menerima Kristus haruslah ditunjukkan apa yang telah dibuat oleh kasih karunia itu bagi mereka.  “Seberapa banyak orng yang telah menerima Dia, kepada mereka diberi-Nya kuasa akan menjadi anak-anak Allah, yaitu orang yang percaya yang benar kepada Kristus, yang menjadikan pengaruh-Nya dirasakan di seluruh rumah tangga.  Inilah hal yang baik sekali untuk penyempurnaan tabiat semua orang dalam rumah tangga itu. 5

Tidak dapat Dibantah

Satu rumah tangga Kristen yang teratur dengan baik adalah suatu argumentasi yang sangat berkuasa dalam pembelaan kesungguh-sungguhan agama orang Kristen-argumentasi yang tidak dapat disangkal oleh orang kafir yang tak beriman.  Semua orang dapat melihat bahwa ada suatu pengaruh dalam pekerjaan keluarga yang mempengaruhi anak-anak, dan Allah Abraham adalah bersama-sama mereka.  Sekiranya orang-orang yang mengaku Kristen mempunyai bentuk agama yang benar dalam rumah tangga mereka, maka mereka akan mengeluarkan pengaruh yang berkuasa sekali untuk kebaikan.  Sesungguhnya mereka akan menjadi “terang dunia.”6

Anak-anak Harus Memperluas Pengetahuan tentang Prinsip-prinsip Alkitab

Anak-anak yang telah dididik sebaik-baiknya, yang suka menjadi orang yang berguna, menolong ibu bapa, akan memperluas pengetahuannya tentang prinsip-prinsip yang benar dan asas-asas Alkitab kepada semua orang dengan siapa mereka bergaul. 7

Apabila rumah tangga kita sendiri sudah berada sebagaimana yang seharusnya, tentu anak-anak kita tidak dibiarkan bertumbuh dalam kemalasan dan bersifat tidak peduli terhadap segala tuntutan Allah demi kepentingan orang-orang yang berkekurangan di sekeliling mereka.  Sebagai warisan dari Tuhan, mereka akan sanggup melakukan pekerjaan itu di mana pun mereka ada.  Satu cahaya akan bersinar dari rumah tangga yang demikian, yang akan menyatakan dirinya demi orang=orang dalam kebodohan, membawa mereka itu kepada sumber segala pengetahuan.  Akan dikerahkanlah satu pengaruh yang akan menjadi satu kuasa hagi Allah dan bagi kebenaran-Nya. 8


Para orangtua yang tidak dapat didekati dengan jalan apa pun, seringkali dapat dijangkau melalui anak-anak mereka. 9

Terang  untuk Tetangga  dari Rumah Tangga yang Gembira

Kita lebih banyak membutuhkan orang tua yang gembira dan orang-orang Kristen yang bersukaria.  Kita terlalu banyak terkurung dalam diri kita sendiri.  Serigkali kata yang mendorong dan lemah lembut, senyum yang gembira ditahan dari anak-anak kita dan dari orang-orang tertindas dan tawar hati.

Hai para orangtua, di atas pundakmulah dipercayakan kewajiban untuk menjadi pembawa terang.  Bersinarlah seperti terang di dalam rumah tangga terangilah jalan yang harus dilalui anak-anakmu.  Kalau kamu berbuat yang demikian, maka terangmu itu akan bercahaya kepada orang di sekelilingmu. 10

Dari tiap-tiap rumah tangga Kristen harus bersinar satu cahaya yang suci.  Kasih harus dinyatakan dalam perbuatan.  Kasih itu harus mengalir di dalam semua hubungan rumah tangga, menyatakan dirinya dalam kemurahan hati, dalam kelemahlembutan dan kedermawanan.  Ada beberapa rumah tangga di mana prinsip-prinsip ini diterapkan_rumah-rumah tangga di mana Allah disembah dan cinta kasih yang sejati itu berkerajaan.  Doa pada pagi dan petang dipersembahkan dari rumah tangga yang demikian kepada Allah sebagai bau-bauan yang harum, maka kemurahan-Nya dan berkat-Nya turun atas orang-orang pemohon itu seperti embun di pagi hari. 11

Hasil dari Persatuan Keluarga

Tugas pertama dari orang-orang Kristen ialah memiliki keluarga yang bersatu.  Kemudian pekerjaan itu harus meluas sampai kepada tetangga-tetangga yang dekat maupun yang jauh.  Mereka yang sudah menerima terang haruslah menyinarkan terang itu lebih bersinar lagi.  Perkataan mereka, harum semerbak bersama dengan kasih Kristus, haruslah menjadi suatuu kenikmatan kepada kehidupan. 12

Makin erat persatuan para anggota keluarga di dalam rumah tangga mereka, maka pengaruh para bapa dan ibu serta anak-anak pria dan wanita ditinggikan dan kegunaan pengaruh itu semakin meluas ke luar rumah tangga. 13

Orang-orang Baik Lebih Dibutuhkan Daripada Orang-orang Pintar


Kebahagiaan kelurga dan jemaat bergantung atas pengaruh rumah tangga itu.  Kepentingan yang menarik tentang kekekalan tergantung atas pelaksanaan yang benar dari segala kewajiban di dunia ini.  Dunia tidak memerlukan orang pintar dibandingkan dengan pentingnya orang-orang baik yang menjadi berkat di dalam ruamah tangga mereka. 14

Kesalahan yang Akan Menutup Pintu

Kalau agama dinyatakan dalam rumah tangga, pengaruhnya akan dirasakan di dalam jemaat dan di antara tetangga.  Tetapi ada beberapa orang yang mengaku Kristen membicarakan kepada tetangga-tetangganya tentang segala kesukaran rumah tangga mereka.  Diceritakannya segala keluhan mereka sedemikian rupa untuk mendapatkan simpati bagi mereka sendiri; tetapi ini adalah suatu kesalahan besar mencurahkan kesusahan hati kepada telinga orang banyak, terutama kalau kesusahan kita itu karena perbuatan kita sendiri dan berada karena kehidupan kita yang tidak beragama dan tabiat yang tidak sempurna.  Bagi mereka yang pergi ke luar untuk memberitakan keluhan mereka kepada orang lain ada lebih baik tinggal di rumah dan berdoa, menyerahkan kedegilan mereka kepada Allah, serta jatuh di atas Batu itu dan hancur, mati terhadap diri sendiri agar Yesus boleh menjadikan mereka bejana-bejana untuk kemuliaan. 15

Kurangnya ramah-tamah, keadaan gampang marah, perkataan kasar yang tidak dipikirkan akan memberi cacat kepada nama yang baik dan mungkin menutup pintu kepada jiwa-jiwa sehingga kita tidak dapat menjangkau mereka itu. 16

Terang Memancar Keluar dari Rumah Tangga

Usaha membuat rumah tangga sebagaimana yang seharusnya_satu lambang rumah tangga di surga_mempersiapkan diri kita buat bekerja dalam lingkungan yang lebih luas.  Pendidikan yang diterima oleh menunjukkan penghargaan yang lemah lembut terhadap satu dengan yang lain, menyanggupkan kita mengetahui dengan cara bagaimana menjangkau jiwa-jiwa yang perlu diajar tentang prinsip agama yang benar.  Jemaat memerlukan segala tenaga kerohanian yang dipertumbuhkan dan yang dapat diperoleh, supaya para anggota muda khususnya keluarga Allah boleh dijaga dengan teliti.  Kebenaran yang dihidupkan dalam rumah tangga membuat dirinya sendiri jadi nyata dalam usaha yang tidak mementingkan diri di mana-mana pun.  Orang yang menghidupkan Kekristenan dalam rumah tangga akan menjadi satu terang yang bercahaya dan nyata di mana-mana. 17

Oleh: Ellen White

1  Manuscript 140, 1897.

2  Signs of the Times, Sept. 1, 1898.

3  TC, vol. 6, p. 429, 430.

4  Idem col. 3, p. 80, 81.

5  Manuscript 140, 1897.

6  PP., p. 144.

7  Letter 28, 1890.

8  TC, vol. 6, p. 430.

9  Idem, vol. 4, p. 70.

10  RH, Jan. 29, 1901.

11  PP, p. 144.

12  Manuscript 11, 1901.

13  Letter 189, 1903.

14  TC, vol. 4, p. 522.

15  Signs of the Times, Nov. 14, 1892.

16  TC, vol. 5, p. 335.

17  Signs of the Times, Sept. 1, 1892.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *